V akom príbehu sa nachádzaš?

V akom príbehu sa nachádzaš?

Eduard Filo na Breakfestivale rozprával o tom, čo je dôležité pre náš život, v čom sa ako kresťania môžeme a máme angažovať. Boh vysníval dokonalý život pre nás, každý z nás je správcom a máme zodpovednosť, voči sebe, svojim blízkym, svojmu mestu, obci…Je potrebné zúročovať dary, ktoré sme dostali, Boh nás každého povoláva žiť život činorodej lásky a tou je aj politika. Máme to každý vo svojich rukách a môžeme premieňať naše obce a mestá, naše Slovensko. V tom príbehu môžeš byť aj Ty hrdinom, vieš akú úlohu a rolu Ti Boh určil?


Napíšte svoj komentár

*