Tvoja vôľa nech sa stane.

Tvoja vôľa nech sa stane.

Pani Myrna hovorí o tom, že pri tom svojom videní, sa nikdy nič nepýtala Ježiša alebo Panny Márie. Len prosila o to, aby vedela počuť výzvu Pánovu, tak to počula kedysi Panna Mária. Aj v modlidbe „Otčenáš“ sa modlíme: „Tvoja vôľa nech sa stane“, Pán vie najlepšie čo je pre nás dobré. Veľa ľudí hovorí, že prosia Pána a On neodpovedá. Na to pani Myrna povedala: „Pán Ježiš už viac než 2000 rokov k nám hovorí a my neodpovedáme“. Veď chcel, aby sme sa navzájom milovali, ako On nás miluje. Chce, aby sme boli jedno, ako On bol jedno s Otcom. Preto by sme nemali hovoriť, že Pán neodpovedá, skôr prosiť, aby sme my plnili Jeho vôľu. Boh vždy odpovedá. Niekedy musíme dlhšie čakať, možno chce aby sme sa viacej modlili, niekedy ide o to, že čo žiadame nie je pre nás také dobré, ako si myslíme. V srdci si často hovoríme: „Nech je tá Tvoja vôľa ako je tá moja.“


Stiahni video - pre stiahnutie videa je nutné byť prihlásený

Napíšte svoj komentár

*