Tu jej Pánov anjel povedal…. Gn 16,9-13

Tu jej Pánov anjel povedal…. Gn 16,9-13

Martina Belejová rozpráva ako ju zaujala práve táto pasáž kvôli Agar, otrokyňi. Boh napriek tomu k nej hovoril, lebo Boh hovorí ku nám všetkým bez ohľadu na to, aké máme postavenie a hovorí cez svoje Slovo.


Napíšte svoj komentár

*