Tretia urážka Panny Márie ako Matke…

Tretia urážka Panny Márie ako Matke…

V tejto časti prednášky o. Špánik hovorí v čom spočíva urážka Panny Márie ako Matky národov. Ona je tá, ktorá porodila Ježiša, cez ktorého máme všetky milosti, preto sa stáva „Spoluvykupiteľkou“. Mnohé teologické teórie sa snažia o odopretie miesta Panne Márii, ktoré jej patrí a na ktoré ju postavila Svätá Trojica. Vnímame Pannu Máriu ako našu Matku? Máš ju aj Ty vo svojom srdci?



 

 

Napíšte svoj komentár

*