Tak ako ma On poslal, Ja posielam Vás…

Tak ako ma On poslal, Ja posielam Vás…

Max Kašparů v tejto časti hovorí o nutnosti zavesiť náš živoť na Krista, inak ho môžeme zavesiť na klinec. Hovorí o tom, že mrtvý kresťan je taký ktorý bol síce pokrstený, ale ktorý verá v „niečo“. Treba mať na pamäti Ježišovu vetu „Ako On poslal mňa, tak Ja posielam Vás“, toto je otázka životného štýlu.


Napíšte svoj komentár

*