Štefan Novotný – Učiteľ dobrý, čo mám robiť…?

Štefan Novotný – Učiteľ dobrý, čo mám robiť…?

„Pán Boh nie je údržbár, ktorý obrúsi hrdzu na našom povrchu a natrie to základným náterom a potom ešte tým vonkajším… Boh je Ten, ktorý ide do špiku kostí, Božie slovo ide do vnútra človeka, neostáva na povrchu, nenecháva nás chladnými…“Chceš vedieť, čo je v tej hĺbke? Vypočuj si kázeň rektora kňazského seminára v Košiciach, vsdp. Štefana Novotného počas Trnavskej novény 2015.
(natočené 14.11.2015 v Trnave)Napíšte svoj komentár

*