Róbert Jáger: „Choďte a získavajte učeníkov zo všetkých národov!“ I.

Róbert Jáger: „Choďte a získavajte učeníkov zo všetkých národov!“ I.

2 časti prednášky o.Róberta Jágra na 18. medzinárodnom stretnutí „On je živý“ 2013.o.Róbert Jáger, tajomník košickej eparchie, na stretnutí „On je živý“ 2012 rozpráva o tom, ako byť misionárom. Rozprávanie začína dych vyrážajúcim svedectvom o mladých misionároch, ktorí sa nečakane ocitli uprostred gangu a tu sa stali svedkami niečoho veľkého. Sami však prežili úplnú bezmocnosť. A práve to je prvá vec, ktorú potrebuje každý misionár zakúsiť, že „bez neho, nemôžeme nič urobiť.“ Všetci sme misionármi, sme zodpovední za ľudí okolo nás, sme šíritelia zvesti. Učme sa od Ježiša a Jeho nasledovníkov.

Napíšte svoj komentár

*