Róbert Jáger – Ako vyzeral Ježišov deň?

Róbert Jáger – Ako vyzeral Ježišov deň?


Keď chceme poznať Ježiša, žiť podľa Jeho učenia a byť Jeho učeníkmi, musíme byť s ním… celý deň, noc, neustále. A potom sa môžeme spoľahnúť na slová: „Ak ostanete vo mne a moje slová ostanú vo vás, proste o čo chcete a dám vám to…“

Napíšte svoj komentár

*