Richard Vašečka: Jednota v rozdielnosti

Richard Vašečka: Jednota v rozdielnosti

Pozývame Vás pozrieť si záznam z prednášky Richarda Vašečku v rámci cyklu Milovať a ctiť, tentokrát na tému Jednota v rozdielnosti. Nechajte sa obohatiť touto úsmevne podanou, ale veľmi obsahovo bohatou prednáškou. Richard Vašečka nás v nej  oboznamuje z rozdielnosťami medzi mužmi a ženami a zároveň pozýva k hľadaniu a vytváraniu jednoty v rámci týchto rozdielností.


Napíšte svoj komentár

*