Renáta Ocilková: Rodová rovnosť?…..   1.časť

Renáta Ocilková: Rodová rovnosť?….. 1.časť

Pozývame Vás vypočuť si veľmi zaujímavú a aktuálnu prednášku PaedDr. Mgr. Renáty Ocilkovej, zástupkyne KBS na expertných rokovaniach k Stratégii rodovej rovnosti a Celoštátnej stratégii ochrany a podpory ľudských práv.
Aký je ich dopad na výchovu a vzdelávanie detí?
Prečo sa ich bojíme?
V čom nás ohrozujú a v čom chránia?


Napíšte svoj komentár

*