Renáta Ocilková: Rodová rovnosť?….. 2.časť

Renáta Ocilková: Rodová rovnosť?….. 2.časť

Ponúkame Vám druhú časť aktuálnej prednášky PaedDr. Mgr. Renáty Ocilkovej, zástupkyne KBS na expertných rokovaniach k Stratégii rodovej rovnosti a Celoštátnej stratégii ochrany a podpory ľudských práv.
V tejto druhej časti sa spolu s pani Ocilkovou zamyslíme nad tým, aké aktivity sa už v oblasti ochrany rodiny a manželstva urobili a tiež ako môžeme reagovať a čo môžeme ešte v tejto oblasti v najbližšej dobe robiť.


Napíšte svoj komentár

*