Redemptoristi

Redemptoristi

Dokumentárny film o pôsobení Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa na Slovensku.


Kongregácia redemptoristov vznikla v južnom Taliansku a existuje už takmer tristo rokov. Činnosť tejto rehole je zameraná na ľudové misie, preto úzko spolupracujú najmä s laikmi. V ohlasovaní evanjelia sa zvlášť orientujú na ľudí, ktorí sú opustení, v ťažkých životných situáciách. Dnes majú sídla v Bratislave- Kramároch, Radvani, Podolínci, Gaboltove, Kostolnej a viceprovincialát v Bratislave.

Ak sa chcete dozvedieť viac o redemptoristoch na Slovensku, pozrie si tento krátky pútavý film o ich bohatom pôsobení u nás.

Napíšte svoj komentár

*