Rastislav Dluhý – Na čo ešte čakáš?

Rastislav Dluhý – Na čo ešte čakáš?

„Nebo to je Boh, anjeli a my. Aj po páde sa Boh stará o človeka,“ hovorí v Križovanoch nad Dudváhom počas duchovne obnovy redemptorista Rastislav Dluhý. Boh nás chráni po každom hriechu, už od začiatku dejín je vidieť Božie milosrdenstvo a lásku Otca, ktorý sa stará o svoje stvorenie, o svoje deti.
(nakrútené v marci 2016 v Križovanoch nad Dudváhom)


Napíšte svoj komentár

*