Radovan Hasík – Záhradník vie, čo potrebuješ…

Radovan Hasík – Záhradník vie, čo potrebuješ…

Radovan Hasík počas svätej omše na medzinárodnom stretnutí On je živý 2016 v Nitre približuje trpezlivosť a milosrdenstvo Boha smerom k nám a vyzýva k tomu, aby sme aj my boli takí k ostatným. Keď sa zveríme Ježišovi, On vie akú, rýchlosť rastu má zvoliť a v čom máme dorásť. Možno bude chcieť len to, aby sme sa odovzdali, či viac stíšili a započuli Jeho hlas.
(natočené 29.1.2016 v Nitre)Napíšte svoj komentár

*