Púť Gaboltov 2016 – Boh prináša do nášho života zmenu

Púť Gaboltov 2016 – Boh prináša do nášho života zmenu

Otec Václav Hypius, CSsR, v kázni na úvodnej svätej omši na púti v Gaboltove, nás pozýva k tomu, aby sme s plnou dôverou priniesli Bohu to, čo mu môžeme dať my – hoci je to len niečo malé. Boh nám vždy chce niečo dať. Stretnutie s Ním prináša do nášho života zmenu.

Podobne to bolo i s Máriou. I v jej živote pôsobil Boh skrze Ducha Svätého. Duch Svätý je veľmi reálny i v našom živote, pôsobí v nás nielen počas sviatkov a pútí, ale je s nami stále. Je dôležité, aby sme i my s Duchom Svätým žili tak, ako žila Mária – denno denne, každý všedný deň. Učme sa žiť v Duchu Svätom naše všedné, obyčajné dni. Ako ho vidieť a vnímať aj vtedy, keď sa nám nedarí, keď sme zlyhali, keď veci nejdú podľa našich predstáv. Chceme sa učiť od Márie ako byť vďační Bohu za všetko.. Nech nás teda Mária neustále sprevádza, nech nás vedie k Ježišovi…


 

 

 

Napíšte svoj komentár

*