Prameň živej vody.

Prameň živej vody.

Otec Marian Kalina vo svojej kázni v Moravskej Novej Vsi, rozpráva o túžbe sa nasítiť Božím Slovom. Krásna myšlienka o živej vode, ak sa jej niekto napije, nebude už nikdy smädný. Tu sa ukrýva celé Božie požehnanie pre človeka. Prečo práve voda? Voda sa stala oživujúcim princípom, už pri stvorení. Otec Kalina hovorí o vode, aká bola dôležitá už v jednotlivých príbehoch v Biblii. Boh dáva vodu a živú vodu, všetkým, ktorí po nej túžia, ktorí o ňu prosia. Ten kto je napojený na prameň živej vody sa nemusí báť. Aj keby sme všetci z neho čerpali bude tam pre každého vody stále dosť. Nesmieme stratiť túžbu nájsť prameň živej vody. Kto túži, prosí, ten aj dostáva.


Stiahni video - pre stiahnutie videa je nutné byť prihlásený

Napíšte svoj komentár

*