Poznaj Ježiša!

Poznaj Ježiša!

V tejto časti Max Kašparů rozpráva o tom, ako je dôležité Ježiša spoznať, nielen vedieť o Ňom, že je. Učeníci sa Ježiša pýtali, „Pane kde bývaš?“, On im ale nedal adresu, odpovedá im „Poďte ku mne a uvidíte“. Dôležité je poznať Ho, vedieť kto je, nie vedieť kde býva. Sme mrtví vo viere, lebo o Ňom vieme hocičo, ale nezaujíma nás kto to je. Potom keď neviem, kto Ježiš je, ako môžem o ňom svedčiť? Max Kašparů ďalej hovoril o tomto probléme aj zo života, opisoval ako reagoval na „vieru“ svojej bývalej spolužiačky, ktorej viera spočívala v tom, že raz ročne išla na polnočnú omšu, alebo na iných príkladoch, kedy sa ľudia hlásia k viere, ku katolíckej viere, vedia o Ježišovi, kde sa narodil, že zomrel, že potom vstal z mřtvych…., ale nevedia v skutočnosti kto je Ježiš. Ako sa chceme líšiť od neveriacich, čo robíme inak?


Napíšte svoj komentár

*