Pôstna duchovná video-obnova  (6.časť)

Pôstna duchovná video-obnova (6.časť)

V poslednej časti našej pôstnej duchovnej video-obnovy nás páter Mihok pozýva k hlbšiemu prežívaniu Božej lásky, k uvedomeniu si toho, že kríž je najväčším prejavom Božej lásky ku každému z nás. Smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša  nás oslobodilo od hriechu a otvorilo cestu k nebeskému Otcovi. Preto pozvime Ducha Svätého, aby nás naučil pustiť veci z vlastných rúk a odovzdať sa Bohu, Jeho láske a milosrdenstvu.

 

Napíšte svoj komentár

*