Pavol Strežo: Od siroty k synovi

Pavol Strežo: Od siroty k synovi

Pavol Strežo nás v tejto krásnej prednáške pozýva vykročiť zo sirotstva smerom k synovstvu.

Aj keď máš rodičov, môže  sa stať, že sa cítiš ako sirota. Opustená, nemilovaná, všetkými zabudnutá, túžiaca po láske. V živote často počúvame slová, ktoré v nás zakoreňujú sirotské myslenie. Čo všetko je sirota ochotná urobiť preto, aby čo len na chvíľu počula a pocítila, že ju niekto miluje? Sirota si všetko musí zaslúžiť, musí pracovať stále tvrdšie, aby dostala aspoň málo uznania.

Boh však  toto sirotstvo môže a chce vykoreniť z Tvojho života! Je to proces, ale Boh ho chce začať! Chce premeniť Tvoje srdce na srdce syna! Syn je ten, kto túži hľadieť na Božiu tvár. Syn túži pracovať na Otcovom diele, vie, kto je Boh a snaží sa robiť Otcovi radosť. Syn vie prijímať i dávať, vie, že má Otca a s Otcom všetko zvládne!

Chceš byť sirotou alebo synom?


Napíšte svoj komentár

*