Patti Mansfield: Sám Otec ťa miluje!

Patti Mansfield: Sám Otec ťa miluje!

V spolupráci s Kanceláriou Objav Krista a spoločenstvom Calvary Vám prinášame ďalšiu časť relácie Rozhodnutia, ktoré stoja pred nami. V dnešnej časti sa nám prihovorí Patti Mansfield.
V jej povzbudivom príhovore budeme počuť, že najväčšia jednota s Bohom je zjednotenie sa s Jeho vôľou. To je však pre nás veľmi ťažké, lebo sme zatiaľ plne nepochopili, ako veľmi nás Boh miluje. Jeho láska je tak veľká, že neváhal za nás obetovať svojho Syna. A na druhej strane, ak my milujeme Boha, všetko v našom živote nám slúži na dobré. (Rim 8,28) Teda čokoľvek sa nám stane, aj keď to spočiatku nevyzerá dobre, Boh premení na dobro! Patti nás povzbudzuje k vytvoreniu si vzťahu s nebeským Otcom a úplnému odovzdaniu sa do Jeho vôle. Ponúka i riešenie pre tých, ktorí nemali to šťastie na dobrého a láskavého pozemského otca a tak si ťažko hľadajú cestu i k tomu nebeskému.


 

Napíšte svoj komentár

*