Pastier a iné služobnosti.

Pastier a iné služobnosti.

Na tomto workshope o. Ján Buc rozpráva o služobnostiach, ktoré máme od Boha na budovanie Kristovho tela. Každá z týchto služobností má v tomto diele svoj nezastupiteľný význam a úlohu. Ak pracujeme na tej služobnosti, ktorá je pre nás daná, ideme v tom zameraní, do ktorého nás Boh volá. Ak sme ale odtrhnutí od neba, budeme zavádzať len svetský poriadok . Vieš, ktorá služobnosť je tá „Tvoja“? Vieš ju správne využívať pre Boží poriadok?Napíšte svoj komentár

*