Pán žiada jednotu.

Pán žiada jednotu.

Pani Myrna sa vyjadrovala k situácii kresťanov v Damašku. Hovorí, že nebude pokoj. Jednota je to, čo si od nás Pán žiada, závislí to od našej lásky, pokory a ako vieme odpúšťať. Kde niet lásky, niet jednoty. Zatiaľ sme ako ľudia nevedeli urobiť ani jeden krok, ktorý Pán od nás žiadal. Zrejme to potrebuje až ďaľšiu generáciu, hovorí pani Myrna. U nich v Damašku majú raz ročne týždeň jednoty a vtedy sa všetky vierovyznania stretnú. Je to však len vtedy, inak je medzi veriacimi stále veľa nejednoty, pokračuje pani Myrna. Treba sa veľa modliť za jednotu. Tá príde, pretože je to Pánova vôľa, Boh stále hľadí na srdce človeka.


Napíšte svoj komentár

*