Otec Špánik hovorí o druhej urážke Panny Márie…

Otec Špánik hovorí o druhej urážke Panny Márie…

V tejto ďaľšej časti prednášky  otec Špánik rozpráva o urážke Panny Márie proti jej panenstvu. Hovorí o prvotnom narušení jednoty muža a ženy u Adama a Evy a o ich znovuzjednotení skrze kríž. Panna Mária svojim „áno“ Bohu a „nie“ Diablovi dáva príklad nám všetkým a svojim zjednotením sa s Kristom na kríži sa stáva Matkou všetkých národov. 

Napíšte svoj komentár

*