Ohrozuje rodová rovnosť naše rodiny?

Ohrozuje rodová rovnosť naše rodiny?

V tejto prednáške pani Renáta Ocilková rozpráva o ohrození rodiny dnes, o snahe o jej odstránenie ako aj o dehonestácii rodičovskej úlohy ako takej. Prináša pohľad na túto problematiku aj z historického pohľadu, kde to vlastne začalo. Ako je na tom Slovensko? Útok cez školy na naše deti….ide o veľký duchovný zápas, zápas o rodinu a manželstvo. Obstojíme? Áno, ak budeme ukotvený v Bohu.


Napíšte svoj komentár

*