Peter Brodek: Keď Duch prichádza zhora…

Peter Brodek: Keď Duch prichádza zhora…

Si strom, ktorý prináša dobré ovocie alebo len vetvička vo váze s vodou, ktorá pekne kvitne a nikdy neprinesie ovocie ? Ovocie, ktoré prinášaš, vypovedá o tom, či žiješ v Duchu alebo mimo Ducha.


Všetky diela v Cirkvi vznikli z pôsobenia Ducha Svätého, prostredníctvom tých, ktorí boli otvorení a mali odvahu vykročiť a nasadiť všetky svoje sily na uskutočnenie diela, ktoré im Boží Duch vnukol. Úrodnou pôdou, v ktorej sa všetko uskutočňuje, je modlitba spoločenstva a pokora jeho členov. Pretože každá charizma, ktorá má byť k službe Cirkvi a na tvoje posvätenie, potrebuje mať pokorné zmýšľanie, vtedy sa môže Božie dielo uskutočniť. Mons. Peter Brodek hovorí o pôsobení Ducha Svätého v našich životoch.

 

Napíšte svoj komentár

*