Motor pre náš život.

Motor pre náš život.

V tejto kázni o. Maroš Lovič prináša zamyslenie sa nad tým, čo je motorom pre náš život, čo je jeho inšpiráciou. Mal by ním byť Duch svätý. Skôr než čokoľvek začneme, mali by sme sa pomodliť k Duchu svätému. Ak máme smäd po Duchu svätom a prosíme Otca o Ducha, dostaneme Ho. Vieme prosiť o Ducha Svätého, túžime po ňom? Ak sme Ho dostali, je potrebné sa o tento dar deliť ďalej!


Napíšte svoj komentár

*