Misijný tréningový dom

Misijný tréningový dom

Na úvod o. Zamkovský, hovorí o tejto peknej myšlienke postaviť a uviesť do života tento misijný dom. Hana Šimčíková rozpráva o tom, ako jej Boh dal túto myšlienku a nakoniec aj samotné jej zhmotnenie. Takto vlastne vzniká misijný tréningový dom, ktorý búde slúžiť hlavne, aby sa misionári mohli spolu stretávať, aj s kňazmi, ktorí v misiach pôsobili alebo pôsobia, vymenili si medzi sebou misijné skúsenosti. V tomto dome bude aj tréning zameraný na evanjelizáciu, ktorý budú môcť využiť misionári pri svojom poslaní a na tom konkrétnom mieste kde ich Boh posiela. Zároveň to bude miestom modlidby a oddychu. Je to dielo hodné podpory, či už modlitbovej, alebo finančnej.


Napíšte svoj komentár

*