Milovať znamená….

Milovať znamená….

Otec Maroš Lovič v tejto katechéze rozpráva o láske, čím je pre človeka. Hovorí o tom, že láska je prítomnosť milovaného. Je aj prítomnosťou milovaného Boha v nás. On nás miloval prvý. Len ten, kto vie, že je milovaný, dokáže milovať. Milovať je chcieť dobro pre iného. Krásne opisuje rozdiel medzi žiadostivosťou a žiadostivou láskou. Vysvetľuje rozdiel medzi láskou Agapé, ktorá je dobročinná a chce dobro pre milovanú osobu. je to vlastne chcieť Boha pre druhého, seba pre druhého a láskou Eros, túžiť po druhom.   Obe lásky Agapé, aj Eros, musia byť prítomné, vtedy je láska dokonalá. Tak aj Boh čaká na našu lásku. Môžeme milovať Boha takí akí sme, vo svojej nedokonalosti, Boh nás priíjma bezvýhradne. Takouto láskou by sme sa mali pokúsiť aj my milovať tých druhých. Akou láskou milujeme?

Napíšte svoj komentár

*