Mikuláš Tressa: Sedembolestná, Duch Svätý a rodiny

Mikuláš Tressa: Sedembolestná, Duch Svätý a rodiny

Ponúkame Vám záznam z úžasnej prednášky gréckokatolíckeho kňaza Mikuláša Tressu na Katolíckej charizmatickej konferencii v Trnave v roku Sedembolestnej Panny Márie – 2014.
Otec Mikuláš nás v tejto prednáške povzbudzuje, aby sme prosili Máriu o príhovor, lebo na jej príhovor Boh dáva mnohé dary. Aj na základe vlastného svedectva nám vysvetľuje, že Duch Svätý pôsobí a koná aj dnes v našich životoch!
Mária, ktorá je v strede medzi apoštolmi, má skúsenosť s Duchom Svätým a skrze ňu a jej príhovor  sa Duch Svätý rozlieva na nás.  Máš srdce otvorené na Ducha Svätého? Duch Svätý miluje otvorené srdcia a chce do nich vstúpiť!


Napíšte svoj komentár

*