Mikuláš Tressa: Čo nás učí Mária?

Mikuláš Tressa: Čo nás učí Mária?

Vypočujte si prednášku grécko-katolíckeho kňaza Mikuláša Tressu na tému Čo nás učí Mária? Túto prednášku sme pre Vás natočili na Katolíckej Charizmatickej Konferencii v Trnave v roku 2014.
Otec Tressa nás v tejto prednáške chce povzbudiť k tomu, aby sme podobne ako Mária prežívali radosť.  Ona napriek situáciám, ktoré boli často ťažké, stále žije v radosti, tak ako jej to povedal anjel na začiatku: Raduj sa, Mária, našla si milosť u Boha.
Život v radosti neznamená, že nebudeme mať problémy, ťažkosti, ale že budeme prežívať trvalú radosť v Pánovi. Stretávajú ľudia okolo nás radostných kresťanov? Stretávajú dnes ľudia kresťanov naplnených Duchom?


Napíšte svoj komentár

*