Michal Zamkovský: O exhortácii pápeža Františka Evangelii Gaudium

Michal Zamkovský: O exhortácii pápeža Františka Evangelii Gaudium

Redemptorista páter Zamkovský približuje v tomto videu exhortáciu pápeža Františka Evangelii Gaudium – Evanjeliová Radosť.
Svätý Otec poukazuje v tomto dokumente na to, že radosť je to, čo charakterizuje kresťana. Pozýva všetkých ľudí, aby obnovili svoje stretnutie s Ježišom Kristom, ktorý je zdrojom našej radosti. Len po stretnutí s Ním môže nastať chvíľa, ktorá je v súčasnej dobe viac než potrebná, a to chvíľa, keď vyjdeme do sveta k ľuďom a začneme pretvárať tento svet radosťou.


Napíšte svoj komentár

*