Michal Zamkovský, CSsR: Boh Ťa stále čaká

Michal Zamkovský, CSsR: Boh Ťa stále čaká

Prinášame Vám kázeň otca Michala Zamkovského, CSsR, ktorú si mohli vypočuť účastníci Break Festivalu v júni 2016 v Červenom Kláštore.

Otec Zamkovský sa zamýšľa nad evanjeliom, v ktorom štyria priatelia priniesli ochrnutého a spustili ho cez strechu domu pred Ježiša. Ježiš odpúšťa chorému hriechy. Tak aj nám ponúka Ježiš v každej chvíli možnosť odpustenia hriechov vo svätej spovedi. To On sám nás čaká. V každej chvíli sa k Nemu môžeme vrátiť, lebo On čaká. Sme Božie deti, Boží synovia a dcéry, ktorých On nekonečne miluje. Otec je pripravený odpustiť každému a každý hriech…Jeho milosrdenstvo je nekonečné..

Vypočujte si túto hodnotnú kázeň otca Michala a nechajte sa znovu objať Bohom a nebojte sa zakúsiť Božie milosrdenstvo….


Napíšte svoj komentár

*