Martin Harčár: Choďte do celého sveta

Martin Harčár: Choďte do celého sveta

Mnohí kresťania sú čiernou dierou, ktorá pohlcuje všetko duchovné dobro, ale našou úlohou je odzrkadľovať všetko, čo nám Boh dáva a šíriť to ďalej.


Poznáme veľa prednášok, vypočuli sme si stovky kázní, prešli sme mnohými formačnými kurzami, ale stále sa necítime na to, dávať to ďalej, nežiť len pre seba, nenechať si to, čo sme dostali.

Teraz je ten čas, čas milosti, kedy máš aj ty získavať učeníkov pre Ježiša Krista. Lebo Boh je štedrý voči tým, ktorí dávajú.

Je to veľmi jednoduché, stačí urobiť rozhodnutie: „Áno, chcem hovoriť o Bohu, chcem získavať učeníkov.“

A preto: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu.“ (Mk 16,15)

Napíšte svoj komentár

*