o. Maroš Lovič – Si slávou Boha

o. Maroš Lovič – Si slávou Boha

Si milovaný Boží syn/dcéra. Boh Ťa pozval do tohto života. Stvoril Ťa na svoj obraz a podobu. Vedel a túžil po Tebe už od večnosti. V jednej chvíli Ťa pozval k životu!
Boh ťa pozýva milovať. Pozýva Ťa stať sa otcom/matkou – či už telesným alebo duchovným. Pozýva Ťa darovať sa pre iných.
Ale Boh nás pozýva ešte ďalej. Pozýva nás do svojho života. Chce do nás zapísať to, bez čoho sa nedá žiť – prítomnosť Milovaného.
Vypočujte si kázeň kňaza Maroša Loviča na medzinárodnom stretnutí On je živý 2014, počas ktorej nám odhaľuje Božie pozvania pre náš život.


Napíšte svoj komentár

*