Manželia Daškovci – Ako byť „cool“, aj „in“, aj kresťan

Manželia Daškovci – Ako byť „cool“, aj „in“, aj kresťan


Manželia Daškovci nám priblížia, ako byť „šťastnou čiernou ovcou“. Ako žiť rozpol – vydávať svedectvo, že žijem s Kristom a na strane druhej byť „normálnym“, byť súčasťou sveta, ktorý kresťanské hodnoty zosmiešňuje… Existuje nejaký kompromis?

Napíšte svoj komentár

*