Ľubomír Petrík: Si súčasťou tímu!

Ľubomír Petrík: Si súčasťou tímu!

Prinášame Vám záznam z kázne počas gréckokatolíckej svätej liturgie na Breakfestivale, ktorý sa konal 12.júna 2014 v Červenom Kláštore. Mottom celého festivalu, ale i tejto kázne, bolo heslo „V tíme“.

Kazateľ  nás povzbudzuje k tomu, aby sme sa ako členovia cirkvi cítili súčasťou tímu, ktorým cirkev je. Pozýva nás k dôvere v Boha, ale i dôvere v cirkev. Boh zviazal našu spásu s tímom, s cirkvou. Nie je to tím, ktorý budujeme my ľudia vlastnými silami. Je  to tím, ktorý je obdarený Božou mocou, Božou silou a Božou láskou. Kristus a Cirkev je jedno telo a Ty si súčasťou tohto tela!


Napíšte svoj komentár

*