Ladislav Hučko – Buďte milosrdní ako je milosrdný váš Otec…

Ladislav Hučko – Buďte milosrdní ako je milosrdný váš Otec…

Vladyka J. E. Mons. Ladislav Hučko, rektor počas Trnavskej novény v novembri 2015 v homílii rozpráva aj o tom, že zo všetkých zlých ľudí sú najhorší zbožní zlí ľudia. Čo urobiť pre to, aby spoločnosť prosperovala? Vypočujte si aj vy kázeň gréckokatolíckeho apoštolského exarchu v Prahe.
(natočené 15.11.2015 v Trnave)


[misie-audiohttps://www.dropbox.com/s/41pqnm22c6h6gew/3.2.%20Ladislav%20Hucko.mp3?dl=0[/misie-audio]

Napíšte svoj komentár

*