Kto som a kým sa mám stať?

Kto som a kým sa mám stať?

V tejto katechéze otec Maroš Lovič nám ponúka zamyslenie nad tým, aký zmysel má náš život tu a že tvárou v tvár smrti sa všetci stávame takou jednou otázkou, aký som človek, prečo som žil na tejto zemi, odkiaľ prichádzam…..Skúsenosť s láskou nám odkrýva zmysel života. Náš život je tu z príbehu lásky nášho otca a mamy. Sme plodom ich lásky, aspoň by to tak malo byť. . Boh nás každého vidí ako jedinečnú bytosť, vidí syna, dcéru. Sme jeho milované deti. Najväčším problémom mladého človeka dnes je, že nepozná svoju identitu, nepozná k akému plánu bol stvorený. Toto je problém nás kresťanov. Porovnávame sa s druhými, so všetkým možným, Syn žije pre vzťah s Otcom a s ostatnými okolo. Neboli sme stvorení pre samotu, pre seba, ale pre iného. Muž pre ženu, žena pre muža, obaja pre Boha. Otec Lovič hovorí o tom, ako môžeme sami seba vychovávať k láske a že nič nie je dôležitejšie. Vypočujte si toto krásne zamyslenie. 

Napíšte svoj komentár

*