Kážeň Gaboltov, Novokňazi.

Kážeň Gaboltov, Novokňazi.

V tejto kázni, ktorá odznela v Gaboltove, rozprával novokňaz o materstve Panny Márie k  nám. Škapuliar je pripomienkou Božej milosti. Aby sme aj v tomto uponáhľanom svete dovolili Matke Božej spočinúť svojim pohľadom na nás. Hľadá každého z nás.


Napíšte svoj komentár

*