Kateřina Lachmanová – impulz 1. časť

Kateřina Lachmanová – impulz 1. časť

Hlavným hosťom programu On je živý 2018 bola Kateřina Lachmanová z Českej republiky. V dvoch prednáškach poukázala na skutočnosť, že Mária mala milosť nadhľadu na to, čo Boh vykonal pre celé ľudské pokolenia v kontexte celých dejín. Ako najdôležitejšie „veľké veci“ pomenovala skutočnosť, že každý kresťan je príbytkom živého Boha, a tajomstvo kríža, ktoré označila za „zazipovanú radostnú zvesť.“ Myšlienku rozvila do piatich zvestí: závažnosť hriechu, potreba očisťovania, veľkosť Božej lásky k nám, hodnota človeka v Božích očiach a zvesť, že zlo ani smrť nemajú posledné slovo.

Napíšte svoj komentár

*