Julo Slovák: TO!

Julo Slovák: TO!

Pozrite si video z konferencie Big Fish 2012, kde Julo Slovák hovorí o knihe s názvom TO! Čo je TO? Nedá sa TO vyrobiť, ale môžeme TO mať. Keď TO nemáš, môžeš TO získať. Boh TO uskutočňuje. TO je pre Neho, je od Neho, je na Jeho slávu. Ak TO máš, všimneš si TO, ak TO nemáš, tiež o tom vieš.
Julo Slovák vysvetľuje, čo a aké TO je. Vypočujte si jeho pútavé rozprávanie popretkávané svedectvami z osobného života.

Chceš TO aj TY?


Napíšte svoj komentár

*