Jude Antoine: Si nástroj v Božích rukách

Jude Antoine: Si nástroj v Božích rukách

Tak ako Boh použil prorokov, svätcov, môže použiť aj Teba! Misionár Jude Antoine vyzýva vykročiť za Božím hlasom.


Laický katolícky misionár z Malajzie Jude Antoine na Prorockej  konferencii v Tatranskej Lomnici prináša slovo, ktoré nenechá kameň na kameni. Vyzýva počúvať Pánov hlas, nebáť sa vykročiť vo viere, i za cenu, že to bude vyzerať ako bláznovstvo. Boh volá práve Teba!

 

Napíšte svoj komentár

*