Jude Antoine: Duch Svätý ťa začleňuje do Kristovho tela

Jude Antoine: Duch Svätý ťa začleňuje do Kristovho tela

Prečo je dôležité byť začlenený v Cirkvi ? Od čoho závisí duchovný rast?Zanietený misionár Jude Antoine hovorí o spoločenstve. 


Viera je svetlo, ktoré si prijal v krste a toto svetlo musíš chrániť. Preto potrebuješ spoločenstvo, ktoré ti pomôže ho ochrániť, aby mohlo horieť ďalej. Ak si sám, môžeš len ťažko budovať svoj duchovný život. Spoločenstvo je ovocím lásky Boha k nám a Ježiš chce, aby si sa stal súčasťou spoločenstva, do ktorého patrí on sám. Jude Antoine, laický misionár z Malajzie, hovorí povzbudzujúce slová a pripomína dôležitosť jednoty spoločenstva Cirkvi.

 

Napíšte svoj komentár

*