Ješua 5. časť – Božie kráľovstvo.

Ješua 5. časť – Božie kráľovstvo.

ThDr. Vladimír Šosták PhD v prednáške  rozpráva o tom, ako vnímame a vidíme tento svet, ako nás tento svet presviečia, že toto je to jediné na tomto svete, čo môžme vidieť a zažiť. Preto je jednou veľkou prioritou o ktorej nám cez Božie Slovo hovorí Ježiš, že nám sú dané poznať tajomnstvá Božieho kráľovstva. Aby sme v dennodennosti dokázali vnímať čo máme. Vedieť sa zastaviť, tak ako Ježiš, ktorý pôsobil 3 roky a vedel sa zastaviť a modlil sa a rozprával sa s Otcom. My všetci sme zasadení do Božieho kráľovstva, záleží len na nás, ako vnímame veci, aký je náš východiskový bod, či je náš pohľad biblický. Ježiš učí a odvoláva sa na Božie Slovo a na moc. Chce aby sme robili pokánie, lebo sa priblížilo  Nebeské Kráľovstvo. Do života sme dostali od Neho základnú inštrukciu , aby sme hľadali najprv Božie kráľovstvo a Jeho spravodlivosť a všetko ostatné dostaneme potom. Ako sme schopní hľadať Boha? Hľadáme ho celým svojim srdcom, celou silou?


Napíšte svoj komentár

*