Ján Hallon – „Oblečte si Božie milosrdenstvo“

Ján Hallon – „Oblečte si Božie milosrdenstvo“

Otec Ján Hallon na Trnavskej novéne 2015 hovorí o menách Boha. Jedným z nich je Milosrdenstvo.

V kázni sa dozvieš aj to,  kedy milosrdnú lásku Boha odmietame a búrime sa proti nej. Avšak my sami máme byť tými, ktorá vedia byť a sú k iným milosrdní. Ako to urobiť? Cez konanie skutkov milosrdenstva, milé slovo a modlitbu. Chceš vedieť ako to realizovať konkrétnejšie? Vypočuj si kázeň otca Janka Hallona…Napíšte svoj komentár

*