Ján Buc: Živá viera v Pána Ježiša v mojom živote

Ján Buc: Živá viera v Pána Ježiša v mojom živote

Otec Ján Buc Ti s pomocou Božieho slova pomôže nájsť odpoveď, ako uskutočňovať živú vieru v Ježiša vo svojom živote.


Aká je Tvoja viera? Je skutočne živá, alebo znamená len navštevovanie kostola? Si horúci, alebo len vlažný? Chcel(a) by si tvoju vieru v Ježiša Krista skutočne žiť, šíriť Božie kráľovstvo a jeho lásku, no nemáš na to odvahu, alebo nevieš ako začať? Otec Ján Buc Ti s pomocou Božieho slova pomôže nájsť odpoveď.

Nechaj sa povzbudiť pravdou, že si milované Božie dieťa, povolané pre nebo, že Tvoj Pán zvíťazil a s ním víťazíš aj Ty, že On má pre Teba špeciálne povolanie, potrebuje práve Teba. Načerpaj odvahu a silu šíriť Božiu lásku a Jeho kráľovstvo vo svojej rodine, spoločenstve. Ak uveríme v Ježiša, budeme konať skutky ako on, ba ešte väčšie! Osloboďme sa od strachu a klamstiev diabla, že sme príliš slabí, čerpajme silu v Božom slove, ktoré je pravda a premieňajme tento svet láskou. Veď Ježiš už pre nás pripravuje miesto vo svojom Kráľovstve.

Napíšte svoj komentár

*