Ján Buc: Sedem vrchov

Ján Buc: Sedem vrchov

Prinášame Vám krátke video s predhovorom kňaza Jána Buca o mandáte siedmich vrchov.
Sedem vrchov je sedem oblastí spoločenského života, ktoré veľmi výrazne ovplyvňujú prítomnosť i budúcnosť celej našej krajiny. Veriaci ľudia sa postupne „stiahli“ z pôsobenia v týchto oblastiach a zanechali tam prázdnotu, ktorá je teraz vyplnená temnotou. Keď stratíme vplyv v týchto oblastiach, stratíme kultúru a keď stratíme kultúru, nepodarí sa nám priblížiť Božie kráľovstvo. Teraz je čas bojovať a postupne získať vplyv v jednotlivých oblastiach – vrchoch, aby sme mohli priniesť Božie požehnanie do budúcnosti našej krajiny.
Pred videom Vám prinášame krátku katechézu kňaza Jána Buca, ktorou nás motivuje k tomu, aby sme sa nebáli vykročiť do boja o týchto sedem oblastí.


Napíšte svoj komentár

*