Jan Balík – Kritický dialóg viery a rozumu ako fundament pre nájdenie integrálnej antopológie

Jan Balík – Kritický dialóg viery a rozumu ako fundament pre nájdenie integrálnej antopológie

„Teológia Jána Pavla II.je neuveriteľne hlboká studňa, ktorú potrebuje pochopiť, prežiť, aby sme boli schopní novej evanjelizácie, „hovorí, okrem iného,  ThDr. Jan Balík, PhD., ktorý je riaditeľom Sekcie pre mládež Českej biskupskej konferencie na Medzinárodnej vedeckej konferencii Rodina v treťom tisícročí v Trnave.Napíšte svoj komentár

*