Evkine a Michalove  svedectvo viery

Evkine a Michalove svedectvo viery

Je medzi našou vierou a množstvom ľudí, s ktorými ju zdieľame priama úmera? Ako nebyť „Mŕtvym morom“ a ostať verný svojim koreňom?

Napíšte svoj komentár

*