Erika Gibello: Ja som Pán, tvoj Boh, nebudeš mať iných bohov…

Erika Gibello: Ja som Pán, tvoj Boh, nebudeš mať iných bohov…

Evanjelizátorka Erika Gibello na Charizmatickej konferencii v Trnave (2011) hovorí o porušovaní prvého prikázania spôsobmi, ktoré si ani neuvedomujeme alebo, o ktorých sa často nehovorí.


Väčšina ľudí nevie z čoho sa majú kajať. Sú to rôzne okultné praktiky, horoskopy…, čím sa porušuje prvé prikázanie. Ľudia, ktorí páchajú takéto hriechy si myslia, že im nemôžu byť odpustené, preto hľadajú pomoc u ľudí, ktorí sú nesprávni a ich moc nepochádza od Boha, ale od diabla, a takto vznikajú ďalšie prekážky nášho vnútorného uzdravenia a života v plnosti s Kristom v Cirkvi.

Vyštudovaná farmaceutka, Erika Gibello, vysvetľuje, čo je nebezpečné na praktikách pochádzajúcich z hnutia New Age a ako ohrozujú náš život.

Je dôležité poznať a odstrániť prekážky, ktoré bránia Bohu, aby bol na prvom mieste v našom živote a žili sme z moci Ducha Svätého.

Napíšte svoj komentár

*